Screen Reader Access     A-AA+
ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ, ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ, ಮೈಸೂರು - 570010, ಮೈಸೂರು .
Sri Chamundeshwari Temple, Chamundi Hill, Mysore - 570010, Mysuru District [TM000058]
×
Executive Officer

ಶ್ರೀ ಸಿ ಜಿ ಕೃಷ್ಣ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ರೇಡ್ - I
ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ
,
ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ, ಮೈಸೂರು,
ಮೈಸೂರು - 570010.
: 08212590027
: eochamunditemple[at]gmail[dot]com

Temple Opening & Closing Timings
07:30 AM IST - 06:00 PM IST
07:30 PM IST - 09:00 PM IST
02:00 PM IST - 03:30 PM IST
06:00 PM IST - 07:30 PM IST
30ರೂಗಳ ದರ್ಶನ ಗೇಟ್-2 100 ರೂಗಳ ದರ್ಶನ ಗೇಟ್-1 ಧರ್ಮ/ಉಚಿತ ದರ್ಶನ - ಗೇಟ್-3