Screen Reader Access     A-AA+
Government of karnataka
Hindu Religious Institutions & Charitable Endowments Department
×
Go-Top
Commissioner's Office

  • ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆ

  • -
  • : 080-26709689/080-26706775/080-26702271
  • : 080-26700801
  • : endowmentcommissioner@gmail.com
  • : 080-26700801

ಆಯುಕ್ತರ ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಮಯ:

ಹೆಚ್‌.ಆರ್.ಸಿ.ಇ ಇಲಾಖೆ / ದೇವಾಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು: ಪ್ರತಿ -
  1. ಪೂರ್ವ-ನೋಂದಣಿ: - ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
  2. ಆಯುಕ್ತರ ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಮಯ: -ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:00PM ರಿಂದ 05:00PM ವರೆಗೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ


1ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದರ್ ಕಟಾರಿಯಾ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 080-22032495

ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು (ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ)

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ (25.01.2019 ರಂತೆ)

1ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ. ಎಚ್. ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಆಯುಕ್ತರು 080-26702271
2ಶ್ರೀ ಇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ದತ್ತಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 080-26702271
3ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರನ್. ಎಸ್.ಎನ್. ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು-1 080-26701209
4ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮ ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ‍್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು-2 080-26701209
5ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ. ಶಂಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 080-26701209
6ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ. ಎಸ್. ಮಂಗಳಗೌರಿ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರು-1 080-26706775
7ಶ್ರೀ ರಾಚಪ್ಪಾಜಿ ಆರ್ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರು-2 080-26709689

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು


1ಶ್ರೀ ಜಿ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು 080-22869850
2ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು 080-22867446
3ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣಬಸವರಾಜ ಜೀರಗಲ್ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು 0831-2420176
4ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ರಾವ್.ಎಂ.ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು 08392-270621
5ಶ್ರೀ ಟಿ.ಜಿ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು 0824-2220576
6ಶ್ರೀ ಲೋಹಿತ್.ಟಿ.ಕೆ. ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು 0820-2575660
7ಶ್ರೀ ಟಿ.ಸಿ.ಹಾದಿಮನಿ. ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು 08382-226360