Screen Reader Access     A-AA+
Government of karnataka
Hindu Religious Institutions & Charitable Endowments Department
×
Go-Top
ದುರಸ್ತಿ/ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ/ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ

Hindu Religious & Charitable Endowments Department


ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ನವನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.